Dissemination

VALENTINČIČ, Joško. Prvi evropski projekt Twinning na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo. [Tiskana izd.]. Apr. 2023, letn. 29, št. 2, str. 82, ilustr. ISSN 1318-7279. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YM29MOGZ.

Poster presented on Celje Industrial fair