Publications

KOROTH, Jithinraj Edaklavan, JERMAN, Marko, VALENTINČIČ, Joško, SABOTIN, Izidor, LEBAR, Andrej, GOVEKAR, Edvard, JEROMEN, Andrej, BOETTGER, Toni, NAVICKAITE, Kristina, TISCHNER, Florian, ZEIDLER, Henning, et al. Plasma electrolytic polishing of additively manufactured metal parts : optimizing the post processing workflow. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.). Akademija strojništva 2023 : inženirstvo – povezovanje za trajnostni preboj : [zbornik prispevkov 12. Mednarodne konference Zveze strojnih inženirjev Slovenije], Ljubljana, 22. november 2023. Ljubljana; online: Zveza strojnih inženirjev Slovenije – ZSIS, 2023. Letn. 12, št. 3/6, str. 120-121, ilustr. Svet strojništva, letn. 12, št. 3/6. ISSN 1855-6493. https://www.zveza-zsis.si/2023/11/22/akademija-strojnistva-2023-november-2023/, DOI: 10.62020/svet.str.as20230120